Patrik Habdak

Patrik Habdak

Na Naučmesa od 07.04.2017.

Moje predchádzajúce pracovné skúsenosti sú ako správca systému, správca serverov a tiež ako
predajca IT produktov a služieb. Po takmer troch rokoch som sa vypracoval do pozície konzultanta a moje portfólio bolo rozšírené o plnú implementáciu informačných technológií a systémov pre malé a stredné podniky. Moji klienti oceňujú moju ústretovosť, príjemné pôsobenie, lojalitu, zameranie sa na výsledok, komunikáciu a priateľské partnerstvo. Zákazníci sú vždy ochotní sa na mňa obrátiť o pomoc i v iných prípadoch, než je moje zameranie. Najväčším prínosom pre mňa bola práca IT manažéra, kde som posilnil svoje schopnosti a získal nové poznatky o vedení tímu, motivácii a optimalizačných procesov potrebných pre úspešné vedenie ľudí k dosiahnutiu požadovaného cieľa. Moja špecializácia je správa serverov a administrácia pracovných staníc, správa sietí ,redukcia nákladov a údržby, ako aj zvyšovanie efektivity práce pomocou informačných technológií, školenia pracovníkov aj jednotlivcov. Môj súčasný cieľ je podporovať vytváranie a udržanie pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability zamestnancov, všeobecnéhi a špecifického vzdelávania v zmysle použitia schémy štátnej pomoci, ktorej výsledkom nie je zvýšenie úrovne vzdelania.

Odoberaj náš newsletter

Posielame tipy na nové kurzy, zaujímavé a prínosné články a informujeme o dianí a vývoji projektu Naučmesa.