Lenka Fikarova

Lenka Fikarova

Na Naučmesa od 07.04.2017, viedol/viedla kurzy pre 56 účastníkov. Navštívil/a 2 kurzy.

Študovala som všetko možné (management prírodných zdrojov, tlmočenie, poľnohospodárstvo), aj som pracovala v zaujímavých profesiách (zdravotná sestra na psychiatrii, učiteľka, lektorka). Žiadna priama kariéra s postupom, že? Popritom som vo voľnom čase študovala všetko, čo nám ľuďom môže pomôcť žiť šťastný a plnohodnotný život na našej krásnej a bohatej planéte. Hľadala som skôr pochopenie súvislostí a hlbokých príčin, prečo sme my, ľudia taký aký sme a prečo žijeme v takejto spoločnosti. Po 15 rokoch života v zahraničí, chcem tu na Slovensku prispieť k tomu, aby toto nezostali len túžby mnohých ludí.

Zaujíma ma alternatívna medicína, psychológia, ekológia, pedagogika, alternatívne ekonomické a sociálne systémy, posledne dokonca politika.

Absolvovala som výcvik STAR-basic - Systemický terapeutický a rastový výcvik podľa modelu Virginie Satirovej pre pedagogické a pomáhajúce profesie www.satir-institute.sk a výcvik Životných máp - www.zivotnimapy.cz

V roku 2016 som začala výcvik v Procesorientovaniej psychoterapii www.processwork.sk .

Venujem sa intenzívne Nenásilnej komunikácii, lebo to vnímam ako dôležitý článok pre realizáciu spoločenských zmien vo svete. Ale začať treba od seba. Tým, že chápem, čo sa deje v mojom vnútri, preberám za to zodpovednosť. Už nemusím projekovat svoje strachy, obavy, závisti, túžby, či hnevy na druhých. Takisto nie som zodpovedná za tie tých druhých ľudí. Chápem, čo sa deje vo vnútri ľudí, keď kritizujú, ponižujú, morálne vydierajú a snáď im viem aj pomôcť, keďže viem, že tiež len túžia po uznaní, pochopení, zmysluplnosti a láske, len to nevedia správne vyjadriť.

…. poďme sa spolu oslobodiť od našich navyknutých vzorov správania sa, našich podvedomých programov, ktoré nás uväzňujú do nášho virtuálneho väzenia. Poďme sa stať skutočne slobodnými ľuďmi, nezávisle od toho, čo nás obklopuje.

Lenka

Aktuálne organizované kurzy:

Už uskutočnené kurzy:

Kurzy na zoznamu prianí:

Odoberaj náš newsletter

Posielame tipy na nové kurzy, zaujímavé a prínosné články a informujeme o dianí a vývoji projektu Naučmesa.