Zuzana Palková

Zuzana Palková

Na Naučmesa od 07.04.2017, viedol/viedla kurzy pre 3 účastníkov.

Ahoj :)


Z oblasti cezhraničných programov regionálneho rozvoja som prešla viac k ľuďom. Pri rozvoji som však zostala.


Som certifikovaná koučka a môžem ti pomôcť dostať sa bližšie k sebe samému, rozvíjať svoj potenciál a viesť spokojný život v práci aj súkromí. Využívam poznatky z neurovedy a psychológie ľudského správania a kombinujem ich s kreatívnymi a praktickými aktivitami, ktoré budeš môcť ľahko zapracovať do svojho každodenného života. 

 

Okrem individuálneho koučovania vediem podporené Mastermind skupiny v oblasti sebarealizácie, podnikania a kreatívnej činnosti. Členky v nich získavajú pravidelnú dávku motivácie, inšpirácie, názorov a praktických rád ohľadom svojich aktivít. 


Organizujem kurzy a diskusie, v ktorých sa s účastníkmi delím o nadobudnuté poznatky a vlastné skúsenosti s prístupmi podporujúcimi motiváciu, odvahu, sebarealizáciu, kreativitu a spoznávanie svojho potenciálu.

 

Na klientoch si najviac vážim to, že sa nechcú len pasívne prizerať na to, čo sa v ich živote deje, ale majú silný záujem aj odhodlanie objavovať svoje schopnosti pomocou nich žiť zmysluplne a spokojne. Vtedy robia službu nie len sebe, ale aj svojmu okoliu.

 

Mojou snahou je naďalej prepájať vlastnú osobnosť s pracovnými aj súkromnými aktivitami tak, aby som si vytvárala zmysel a radosť vo všetkých pozíciách, ktoré zastávam. Ako matka, manželka, podnikateľka a seba-vedomá žena, ktorá si rozumie a žije autenticky.

Už uskutočnené kurzy:

Odoberaj náš newsletter

Posielame tipy na nové kurzy, zaujímavé a prínosné články a informujeme o dianí a vývoji projektu Naučmesa.